Wu Dong Qian Kun

Bạch Dạ Hành – Journey Under the Midnight Sun

Yukiho không ngoảnh đầu lại, dù chỉ một lầnBạch Dạ Hành - Higashino Keigo Tôi có thói quen hay search google tìm những cuốn sách hay với đánh giả của các độc giả thế giới về một tác giả tôi thích. Sau khi mất một khoảng thời gian thì tôi đã được biết đến cuốn… Continue reading Bạch Dạ Hành – Journey Under the Midnight Sun