My Life

Tôi là ai giữa thế gian này

Hãy viết ra hếtNhững nơi bạn muốn đi trước khi chết,Những việc bạn muốn trải nghiệm trước khi chết,Những người bạn muốn gặp trước khi chết,Và kiên trì thực hiện những điều đó,Từng chút từng chút một.Đừng quá để tâm đến cái nhìn của người khác,Cũng đừng phân vân giữa cái này và cái kia.Chúng… Continue reading Tôi là ai giữa thế gian này