Wu Dong Qian Kun

Bạch Dạ Hành – Journey Under the Midnight Sun

Yukiho không ngoảnh đầu lại, dù chỉ một lầnBạch Dạ Hành - Higashino Keigo Tôi có thói quen hay search google tìm những cuốn sách hay với đánh giả của các độc giả thế giới về một tác giả tôi thích. Sau khi mất một khoảng thời gian thì tôi đã được biết đến cuốn… Continue reading Bạch Dạ Hành – Journey Under the Midnight Sun

My Life

Tôi là ai giữa thế gian này

Hãy viết ra hếtNhững nơi bạn muốn đi trước khi chết,Những việc bạn muốn trải nghiệm trước khi chết,Những người bạn muốn gặp trước khi chết,Và kiên trì thực hiện những điều đó,Từng chút từng chút một.Đừng quá để tâm đến cái nhìn của người khác,Cũng đừng phân vân giữa cái này và cái kia.Chúng… Continue reading Tôi là ai giữa thế gian này

Cocos2d-x

Simple Hockey Game with cocos2d-x by JavaScript – Android Version

 We are going to build a Simple Hockey Game to introduce you to main aspects of building a project with Cocos2d-x by JavaScript.Oh, and you will need to call a friend. This is a two player game. I use Mac so For Window, you can follow the same steps but beware your folder path.Source Code:… Continue reading Simple Hockey Game with cocos2d-x by JavaScript – Android Version

Cocos2d-x

Resources for creating games with Cocos2d-x

1. Introduction Cocos2d-x - this is the game engine, itself. It includes the engine and the cocos command-line tool. Cocos Creator - is a unified game development tool. You can create your entire game, from start to finish, using this tool. It uses JavaScript natively and can export to C++. Cocos Studio - is a tool to help speed up… Continue reading Resources for creating games with Cocos2d-x