Review Sách

Thú Tội – Confessions

Một câu chuyện u ám, man rợn, tôi không khỏi căng thẳng khi đọc những dòng văn, khi đọc những đoạn văn đầu, tôi có cảm nghĩ tác giả nói hơi miên man và không biết điểm mấu chốt là gì. Nhưng rồi khi đọc gần hết chương đầu đó, tôi thực sự khâm phục cách kể chuyện của Kanae Minato. Một đòn quyết định của tác giả luôn đuợc đưa ra ở những thời điểm khiến độc giả bất ngờ, làm cho những câu văn dường như không liên quan ở đầu chương lại đầy tính logic và khiến người ta khiếp hãi. Và khi đọc hết chương đầu tôi đã thực sự hâm mộ Kanae Minato.

Những câu chuyện thường được kể ở ngôi thứ nhất, nhưng không phải là từ một người và là từ những mẩu thư, những bài phát biểu, nhật ký… của những người khác nhau làm cho độc giả hiểu rõ bản chất của từng nhân vật.

Ở một khía cạnh nào đó, khi chưa đọc những đoạn tự sự của một nhân vật trong câu chuyện này, tôi luôn có cảm nghĩ nhân vật đó thật ác độc, tàn nhẫn, điên rồ. Rồi khi đọc được những đoạn tự sự thì những nhân vật đó thật đáng thương, cách họ làm theo thế giới quan của họ không có gì sai cả, họ luôn muốn họ được hạnh phúc. Nhưng rồi nhìn theo cách khác quan thì họ đều thật tàn nhẫn. Những suy nghĩ lệch lạc của tâm lý, những hận thù, những sự sợ hãi, đố kỵ làm họ hành động điên rồ.

Tác giả là một nhà tâm lý thật sự, cách kể chuyện đầy hấp dẫn, khiến độc giả bất ngờ.

Với tôi, tôi cảm nhận rằng: Tất cả mọi người đều không xấu trên thế giới quan của họ. Nhưng hãy thử nhìn một sự việc, sự vật không dựa trên một tiêu chuẩn nào, ta sẽ thấy nó thật tàn nhẫn

Kaiba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s